skip to Main Content

Saumalaakso Oy on myös Suomen Palokatkoyhdistyksen jäsenliike

LISÄÄ TURVALLISUUTTA, AIKAA PELASTAUTUMISELLE JA PELASTAMISELLE.

Turvallisuus on hyvä sijoitus!

Rakenteellinen palontorjunta ja muut onnettomuuksia ennalta ehkäisevät järjestelyt luovat perustan henkilöturvallisuudelle. Samalla minimoidaan omaisuusvahingot ja mahdollistetaan tehokkaat sammutus – ja pelastustoimenpiteet. Rakennusten ja rakennelmien paloturvallisuus koostuu useista osatekijöistä, kuten paloteknisesti osastoivista rakenteista, turvallisista materiaaleista ja tekniikoista sekä sammutus- ja pelastustyötä helpottavista järjestelyistä. Rakentamiseen liittyy nyt ja tulevaisuudessa yhä monitahoisempia riskitekijöitä. Osastoivia ja muita rakenteita joudutaan lävistämään teknisten järjestelyiden johdosta kun rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa. Läpiviennit ja liitoskohdat ovat usein hankalissa paikoissa, jopa tarkastusten ulottumattomissa. Näiden rakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää erityistä osaamista.

Tämä osa-alueen turvallisuuden takaamiseksi toimii Suomen Palokatkoyhdistys ry. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on mahdollisimman kattavasti ja puolueettomasti eettisiä arvoja noudattaen toimia yhteistyötahona viranomaisiin, yhteisöihin ja alla toimiviin yrityksiin. Yhdistys osaltaan kehittää paloturvallisuutta erityisesti korostamalla palokatkojen ja saumausten merkitystä teknisissä läpivienneissä sekä rakenteiden liitoksissa. Hyväksytyillä ja laadukkailla komponenteilla, materiaaleilla, asennuksilla ja suunnitelmilla estetään savukaasujen, muiden haitallisten aineiden ja tulen sekä kuumuuden leviäminen rakennuksissa ja annetaan aikaa pelastautumiselle sekä pelastamiselle.

Lähde: Suomen Palokatkoyhdistys ry
Lue lisää: http://www.palokatkoyhdistys.fi/

Kauttamme pystyt tilamaan ammattilaisen tekemään vaativat palokatkoasennukset

Kysy tarjous:

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe (pakollinen)

Viesti

Back To Top