skip to Main Content

Tiiviys on osa energiataloutta

Lämpökuvaus on rakenteita rikkomaton menetelmä, jolla voidaan arvioida
rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien toimivuutta, laatua ja kuntoa.
Lämpökuvaus on luotettava tutkimusmenetelmä uudisrakennusten
laadunvalvontamittauksissa ja vanhojen rakennusten kuntotutkimuksissa.
Lämpökameralla havaitaan rakennuksen ilmavuodot, kylmäsillat ja eristepuutteet
sekä kosteudesta johtuvat ongelmat. Lämpökuvauksella voidaan myös kartoittaa
lattialämmityksen tai muiden lämmityslaitteiden toimintaa.  

Lämpökuvauksella arvioidaan rakennuksen kuntoa

Suurin osa lämpökamerahavainnoista on ilmavuotoja. Hallitsematon ilmavuoto lisää
vedontunnetta, lämpöhävikkiä, aiheuttaa ilmastoinnin vajaatoimintaa ja mahdollistaa ilman
epäpuhtauksien pääsyn rakennuksen sisätilaan. Lämpimän ja kostean sisäilman
vuotaessa rakenteisiin voi syntyä kosteus- ja homevaurioita, mikäli kosteus ei pääse
kuivumaan rakenteista pois.

Alapohjan hallitsematon ilmavuoto mahdollistaa esim. radonkaasun, maaperän mikrobien
tai muiden epäpuhtauksien pääsemisen rakennuksen sisäilmaan. Pieneltä ja
merkityksettömältä vaikuttava ilmavuoto voi näytellä suurta osaa rakenteiden toiminnassa
ja asumisterveydessä.

Julkisivujen saumaus estää sääolosuhteiden vaikutuksen talon rakenteisiin ulkopuolelta,
sillä saumaus estää veden pääsyn rakenteisiin ja lämpöeristeisiin. Julkisivusaumalla on
rakennuksessa monta tehtävää, vaikka sen osuus kokonaispinta-alasta on vain 1%.
Pahimmassa tapauksessa rikkoontuneen tai virheellisesti asennetun sauman seurauksena
sisäpinnat saattavat kärsiä kosteusvaurioista. Saumausta eli kittausta käytetään myös
ikkunankarmien vieressä – tämä on tiivistystä.

Kuinka lämpökuvaus tehdään?

Ennen lämpökuvauksen toteutusta lämpökuvaaja tekee huolellisen tutkimussuunnitelman.
Kuvausvaiheessa kohderakennuksen tai -asunnon ulkovaippa lämpökuvataan yleensä
kokonaisuudessaan. Sopimuksen mukaan voidaan kuvata esimerkiksi vain tiedossa olevia
rakenteiden ongelmakohtia. Kuvauksessa noudatetaan säännöllisyyttä niin, että
esimerkiksi koko rakennus kierretään myötäpäivään ja jokainen tila kuvataan
myötäpäivään.

Sisäpuolinen kuvaus kohdistetaan pääasiassa ulkovaippaan, mutta myös muita sisäpintoja
voidaan kuvata mahdollisten kosteusvaurioiden, kantavien rakenteiden liitoskohtien sekä

taloteknisten varusteiden ja laitteiden kunnon ja toiminnan havainnoimiseksi. Kuvauspaikat
merkitään pohjapiirrokseen kuvan numerolla ja nuolella.

Lämpökuvaaja analysoi lämpökameralla saadut kuvat ja koostaa kuvien perusteella
raportin rakennuksen kunnosta.

Lämpökuvauksen suorittaa aina koulutettu ammattilainen. Lämpökuvaajalla on
oltava voimassaoleva sertifikaatti työn laadun varmistamiseksi.

Lämpökuvauksen hyödyt

  • Rakennuksen vaipan lämpöteknisen kunnon arviointi luotettavasti
  • Varmentaa laatua rakentamisen aikana
  • Luotettava tutkimus kiinteistölle rakenteita purkamatta
  • Löytää eristepuutteet
  • Helpottaa tiivistystyön suunnittelua
  • Varmuus rakentajalle, rakennuttajalle ja asukkaalle
  • Paljastaa ilmavuodot, kylmäsillat ja eristepuutteet sekä kosteus- ja homeriskejä
    aiheuttavat lämpötekniset vikakohdat
  • Korjausten jälkeen pienentynyt energialasku, parempi sisäilma ja  asumisviihtyvyys

 

Kysy lisätietoja!
Timo Saari
myyntijohtaja
044 761 4704
timo@saumalaakso.fi

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön tästä!

Back To Top