skip to Main Content
Menetelmät Ja Materiaalit Muuttuu – Koulutus Pitää Tiedon Ajantasaisena

Menetelmät ja materiaalit muuttuu – Koulutus pitää tiedon ajantasaisena

Meillä Saumalalaaksossa on halu kehittyä jatkuvasti. Perinteisesti olemme pitäneet yhteisiä koulutus-/kertausharjoituspäiviä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Koronan vuoksi emme ole päässeet kokoontumaan fyysisesti yhteen yli vuoteen. Vallitseva tilanne on pakottanut meidätkin kehittämään uusia toimintamalleja, jotta asentajien ammattitaito säilyy ja ajankohtainen tieto saadaan päivitettyä. Viimeisen puolentoista vuoden aikana on alalla tapahtunut paljon. Tällaisia on muun muassa kvartsipölyn määrittäminen syöpävaaralliseksi aineeksi, sekä markkinoille tulleet supervaahdot. Jälkimmäisten on väitetty korvaavan ikkunoiden höyrynsulun ja näin on elastisia saumauksia jätetty tekemättä.

Supervaahdoista enemmän: https://www.saumalaakso.fi/ajankohtaista/ikkunoiden-tiivistaminen-pelkalla-vaahdolla-hyvan-rakentamistavan-vastaista/

Koska emme ole päässeet yli vuoteen kokoontumaan yhteen ja päivittämään yhteisesti tietoja, päätimme kokeilla koulutuksen järjestämistä etänä. Koulutuspäivä oli 9.4.2021. Alla TTS Työtehoseuran Oili Sinilehdon kirjoittama lyhyt juttu asiasta:

Saumausalalla henkilösertifikaatilla varmistetaan osaaminen

teksti: Oili Sinilehto, TTS Työtehoseura

Saumausalalla, jossa ei aiemmin ole ollut koulutusta ja työn jälki kirjavaa, henkilösertifikaatti on saanut aikaan ison harppauksen. Se on loistava tapa osoittaa tilaajalle oman osaamisen ajantasaisuus ja varmistaa laadukas työ. Koko alan uskottavuus on noussut – ja sitä myötä työntekijöiden ammattiylpeys. Saumalaakso varmistaa henkilökuntansa ammattitaidon säännöllisellä koulutuksella.

Saumalaakso Oy:n henkilökunnalle säännölliset koulutukset kuuluvat oleellisena osana työntekijöiden ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. Viimeisin koulutus oli rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatin suorittaminen. 37 työntekijää päivitti osaamisensa ajan tasalle samalla kertaa. Osalla porukasta koulutuksen tavoitteena oli saumaustyökortin päivitys sertifikaatiksi, ja niiden osalta, joilla ammattipätevyyttä ei ole aiemmin suoritettu, koulutuspäivään liittyi, teoriakokeen lisäksi osaamisen työnäyttö.

Sertifikaatilla osoitetaan osaaminen tilaajalle

Saumausalalle ei ole aiemmin ollut mitään koulutusta, siksi pidämme erittäin tärkeänä, että työntekijämme osallistuvat koulutuksiin ja suorittavat rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatin. Näin varmistamme, että koko henkilökuntamme ammattitaito on ajan tasalla, kertoo Saumalaakso Oy:n toimitusjohtaja Anton Panschin. Se on myös tilaajalle helppo tapa todentaa osaaminen luotettava laadukas työ.

Oppiminen saumausalalla tapahtuu pitkälti mestari-kisälli -menetelmällä isältä pojalle, mikä on hieno ja hyvä tapa oppia työ teknisesti. Se ei kuitenkaan ole riittävää. Vaikka teknisen kädentaidon oppiikin hyvin, täytyy tuotetietoutta kerätä aktiivisesti nopeasti kehittyvällä alalla, pohtii Panschin.

Saumalaaksolla työnjohtoa myöten kaikki osallistuvat koulutukseen

Koulutukset on koronaepidemiasta huolimatta jatkuneet. Lähikoulutukset ovat siirtyneet etäopiskeluksi verkossa. Pidän näitä koulutuspäiviä erittäin tärkeinä ammatillisen kehittymisen kannalta. Meillä tähän koulutukseen osallistuvat työnjohtoa myöden kaikki, jotka ovat tekemisissä saumauksen kanssa, kertoo Panschin. Vaikka tekninen osaaminen olisi korkealla tasolla, tuotteet kehittyvät jatkuvasti ja ilman tiedon päivittämistä osaaminen ei pysy vaadittavalla tasolla, tuotetiedon nopeassa muutoksessa. Ilman koulutusta käytetään yhteensopimattomia tuotteita ja työvirheitä sattuu enemmän, -pohtii Panschin. Koulutuksen avulla saa hyvät perusteet siihen miksi, millä ja miten erilaisia saumauksia tehdään. Laatu paranee ja moni ammatillisesti nuorempikin työntekijä saa varmuutta omaan toimintaa. Koko ala kehittyy ja ammattiylpeys omaan osaamiseen siinä samalla, hän jatkaa.

Suomen Laatusertifiointi ry rakennustyön laadun parantamisen asialla

Henkilöpätevyyksien myöntämiseen ja hallinnointiin perustettu Suomen Laatusertifiointi ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena ja toiminta-ajatuksena on suomalaisen rakennustyön laadun parantaminen. Yhdistystä ovat olleet perustamassa ammatillista koulutusta järjestävät oppilaitokset.

”Rakennustyön suorittajien henkilöpätevyyksissä on ilmennyt tarvetta kotimaiselle toimijalle, joka ymmärtää Suomen erityispiirteet muun muassa ilmasto-olosuhteisiin liittyen”, kertoo Suomen Laatusertifiointi ry:n puheenjohtaja Kalle Laine.

Yhdistys myöntää hakemuksesta oppilaitoksille luvan järjestää koulutusta, sekä myöntää henkilösertifikaatin henkilölle, joka on suorittanut koulutuksen ja siihen liittyvän työnäytön.

Laine toivoo tilaajatahoilta enemmän ryhtiä siihen, että työntekijöiltä edellytetään henkilöpätevyyttä. ”Tämä on aika olennainen asia, ja varsin helppo tapa varmistaa, että työmailla olevat asentajat ovat päteviä työssään”, Laine jatkaa.

Back To Top