skip to Main Content

Saumaustyökorttikoulutus

Saumaustyökorttikoulutus

Julkisivun pinta-alasta on vain noin 1% saumaa. Vaikka osuus on pieni, on se silti tärkeä rakenteiden elinkaaren kannalta. Lisäksi uudet rakennusten energiamääräykset vaativat sisätilojen olevan entistä tiiviimpiä. Terveellisen sisäilman kannalta tärkeässä roolissa on toimiva talotekniikka. Huimaa vauhtia lisääntyvä talotekniikka vaatii tiiviit rakenteet toimiakseen oikein. Usein kuitenkin näitä tärkeitä saumaustöitä tekevät henkilöt, joilla ei ole riittävää alan kokemusta tai tietoa käytettävistä materiaaleista tai menetelmistä.

Saumaustyökortin tarkoituksena on ensisijaisesti edistää alaa, sen profiilia ja saada lisää ammattimaisia ja ammattimaisesti ajattelevia saumareita alalle, sekä pysymään siellä. Saada tilaajat vaatimaan Saumaustyökorttia saumaustöitä tekeviltä, lisäten saumaustöiden laatua laajalti koko maassa. Suoritettujen saumausten laatu nousee, vesivahinkojen mahdollisuus pienenee, homevaurioden määrä pienenee ja rakennuksien elinkaari pitenee.

Koulutusta alalle ei ole ollut

Saumaustyökortin tavoitteena on riittävän vaativa ja laadukas koulutus, jotta Saumaustyökorttia arvostetaan ja jota tilaajat voivat vaatia saumaustöitä tekeviltä. Saumaustyökortti on osa talonrakentajan ammattitutkintoa (osa 33 Joustavat saumaukset). Saumaustyökortti edistää alaa ja sen profiilia. Saumaustyökortti mahdollistaa, että useampi rakennusalan ammattilainen hakeutuu alalle, sekä lisää ammattimaisia ja ammattimaisesti ajattelevia saumareita alalla. Suoritettujen saumausten laatu nousee, vesivahinkojen mahdollisuus pienenee, homevaurioden määrä pienenee ja rakennuksien elinkaari pitenee.

Saumaustyökorttikoulutus on kaikille avoin ja sen järjestää Työtehoseura (tts.fi). Teoriapäivä on yksipäiväinen. Teoriapäivän jälkeen on kirjallinen koe, joka kokelaan pitää läpäistä. Tämän jälkeen kokelas hankkii varsinaisen ammattitaidon saumaustöitä tekemällä. Kokelaalla on 18kk hankkia vaadittu ammattitaito ja suorittaa näyttökoe. Vasta kun on suorittanut teoriakokeen ja näyttökokeen saa Saumaustyökortin. Saumaustyökortti on osa talonrakennusalan ammattitutkintoa osa 33 (Joustavat saumaukset).
Saumaustyöntekijöille koulutusta

Saumat ovat rakennusten ja ihmisten hyvinvoinnille elintärkeitä, vaikka julkisivujen pinta-alasta on saumoja vain noin prosentti. Saumaustyötä tekeville on tarjolla uusi saumaustyökorttikoulutus, joka käynnistyi TTS Työtehoseurassa tänä keväänä. Tavoitteena on saada koulutus pakolliseksi kaikille saumaustyöntekijöille.

Suomen saumausalan uranuurtaja Boris Panschin on sitä mieltä, että saumaustyöntekijän ammattitaito tulee varmistaa riittävällä koulutuksella. Hänen ideoimansa saumaustyökorttikoulutuksen ensimmäinen teoriapäivä pidettiin 4. huhtikuuta Vantaalla TTS Työtehoseurassa.

"Saumalaakso osti ensimmäisen teoriakoulutuspäivän omille työntekijöilleen. Haluamme olla eturintamassa kehittämässä saumausalaa niin, että asiantuntijat ja myös hommansa jo osaavat ammattimiehet voivat kohdata koulutuksessa ja oppia toisiltaan", kertoo Anton Panschin, joka jatkaa Boriksen työtä Saumalaakso Oy:n toimitusjohtajana.

"Teoriapäivä oli asiapitoinen ja tiivis. Tärkeätä on se, että keskeisistä asioista keskusteltiin eri näkökulmista päivän päätteeksi, kun kävimme kokeen läpi kouluttajien kanssa", pohtii Jari Koistinen , joka on tehnyt saumaustöitä rakennustyömailla yli 20 vuotta.

Saumaustyökorttikoulutuksen teoriapäivän kokeen läpäisseillä on aikaa puolitoista vuotta tehdä työmaalla käytännön koe, jonka arvioivat työntekijöiden, työnantajien ja oppilaitoksen edustajat. Teoria-  ja käytännön  kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat saumaustyökortin, joka on samalla talonrakennusalan ammattitutkinnon osatutkinto joustavat saumaukset.

"Opiskelijat voivat perehtyä teoriapäivän materiaalin etukäteen, jotta he saavat koulutuspäivästä mahdollisimman paljon irti. Teoriakoe on ainakin alalle tulevalle vaativa monivalintakoe, josta pitää olla oikein vähintään 80 prosenttia", toteaa TTS Työtehoseuran kouluttaja Mika Karkulahti.

Lähde: Mika Karkulahti, TTS

Saumalaakso aloitteen takana

Saumaustyökorttikoulutuksen laittoi alulle Saumalaakson hallituksen pj Boris Panschin, joka kontaktoi asiasta TTS työtehoseuraa. Syksyllä 2016 pidettiin ensimmäinen kokous, jossa suunniteltiin koulutuksen sisältöä yhdessä Saumalaakson Oy:n ja TTS työtehoseuran kanssa. Tämän jälkeen Anton Panschin vei asian Rakennussaumausyhdistykselle, joka luonnollisesti lähti mukaan projektiin. Yhdistys nimesi työryhmän, jossa mukana ovat Saumalaakso Oy:n lisäksi Bostik Oy, Consti Julkisivut Oy, KL-Sealing Oy, Saumaus & Saneeraus Ritala Oy, Saumapojat Oy, Sika Finland Oy, Tremco illbruck Oy. Myös Rakennusliitto lähti mukaan projektiin. TTS työtehoseura tulee olemaan paikka, jossa teoriakoulutus toteutetaan. Ammattitutkinnon osan näyttötyö tullaan suorittamaan työmaaolosuhteissa.

Ensimmäinen kurssi pidettiin huhtikuussa 4.4.2017

Perjantaina 13.1.2017 korttikouluttujat kokoontuivat Saumalaakson tiloissa. Tapaamisessa valmisteltiin tulevaa koulutusta ja materiaalit alkavat olemaan hyvällä mallilla. Ensimmäinen kurssi tullaan järjestämään huhtikuussa. Kuvassa kouluttajat ylhäältä vasemmalta alkaen: Boris Panschin Saumalaakso Oy – Anton Panschin Saumalaakso Oy Kaisa Thoden Sika Finland Oy – Timo Pitkänen TTS työtehoseura Petri Silvennoinen Consti Julkisivut Oy – Timo Saari tremco illbruck Oy Poissa: Timo Salonen Bostik Oy ja Rakennusliiton edustaja Jarmo Järvinen.

 

Tilanne maaliskuu 2018

Kursseja on pidetty keväällä 2017: 4.4, 20.4, 28.4, 3.5 ja 17.5. Teoriapäivän läpikäyneitä on noin 90. Kurssilaiset osallistuneet seuraavista yrityksistä: Saumalaakso Oy, Consti Julkisivut, Rakennus ja Saumaus Aaltonen, RA-Urakointi ja Rakennuspinnoitus Rantanen.

Saaumaustyökortin näyttökokeen on suorittanut noin 40 Saumalaakso asentajaa.

Lisätietoa kurssista antaa:
Timo Pitkänen koulutuspäällikkö TTS Työtehoseura 050 3879 509 / timo.pitkanen(at)tts.fi
Anton Panschin toimitusjohtaja Saumalaakso Oy 0400 165 579 / anton(at)saumalaakso.fi

Lisätietoja:
http://www.tts.fi/kouluttaudu/koulutustarjontamme/talonrakennus_ja_kiinteisto/saumaustyokortti.17413.html

Lataa:
Tuotekortti

Mediassa:
https://www.rakentaja.fi/artikkelit/14251/saumoissa_piilee_pcb.htm
https://www.rakentaja.fi/artikkelit/14815/saumaustoiden_tekijalta_ammattitaito.htm
https://betoni.com_Saumaustyökorttikoulutus_kehittää saumaustyön_laatua
https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/saumaustyokorttikoulutuksella-estetaan-rakennusten-sisailma-ja-kosteusongelmien-muodostuminen.html

Back To Top