Videot

Home » Videot

Elementtisaumojen uusintasaumaus – työnkulku

Saamme usein tiedusteluja, joissa halutaan tietää minkälainen saumojen uusiminen on urakkana taloyhtiön ja asukkaan kannalta. Asukkaita kiinnostaa tietää, kuinka paljon haittaaa työstä koituu. Olemme tuottaneet videon, jonka tarkoitus on vastata kysymykseen: Minkälainen on julkisivusaumojen uusiminen urakkana?

Kesällä 2018 suoritimme julkisivusaumojen uusimisurakan Espoolaisessa taloyhtiössä. Saumojen uusimista oli vajaa 2000jm. Kohteena elementti- ja ikkusaumat. Saumauksen suoritti kaksi asentajaa, Pasi ja Esko. Urakan kesto 27.6 – 24.7.2018.

Tässä videossa käsitellään elementtisaumaumojen uusimisen – Työnkulku!


Elementtisaumojen uusiminen – Tarpeen tunnistaminen

Asunto Oy Helsingin Santeli Aurinkolahdessa sai kesällä 2017 uudet elementtisaumat. Hallituksen puheenjohtaja kertoo videolla, minkä takia saumoja on lähdetty uusimaan.

– Mikä sai taloyhtiö miettimään julkisivun korjaustöitä?
– Mitä vaihtoehtoja harkitsitte?
– Millaiseen ratkaisuun päädyitte, eli miten korjaus toteutetaan?
– Mitä odotuksia teillä on korjauksen lopputloksesta?

Tässä videossa käsitellään elementtisaumaumojen uusimisen Tarpeen tunnistamista!


Elementtisaumojen uusiminen

Miten hyvä saumaustyö tehdään.

Tässä videossa pääpaino sillä, mitä asentaja kertoo työn suorittamisesta. Kuvataan kuinka työtä tehdään ja samalla haastattelen sitä asentajaa hänen työstään.

Tarkoituksena on auttaa kaikkia tunnistamaan hyvin tehty työ ja ymmärtämään mitä se vaatii.

Miten hyvä saumaustyö tehdään.? Katso Elementtisaumojen uusiminen -video!


Uusintasaumaus työselitys

Työselitys: Elementtisaumojen uusiminen

  • Vanha saumausmassa poistetaan mekaanisesti. Samalla poistetaan vanhat pohjanauhat ja tuuletuskotelot/-putket.
  • Tartuntapinnat hiotaan huolellisesti. Liian kapeat elementtisaumat avarretaan viisteen muotoon.
  • Puhdistetaan irtopöly tartuntapinnoilta
  • Sauman taustatilan lämpöeristeen tarkastaminen. Tarpeen mukaan lisätään eristettä
  • Pohjanauhan, sekä tuuletuskotelon tai tuuletusputkien asennus
  • Puhdistetut kuivat ja pölyttömät tartuntapinnat käsitellään pohjusteaineella, eli primerillä
  • Pohjusteen kuivuttua, saumaan pursotetaan oikeaan syvyyteen kohteeseen valittu saumausmassa
  • Sauma viimeistellään siistiksi viimeistelylastalla. Samalla painetaan saumausmassa tiiviiksi tartuntapintoihin kiinni.

Tällä videolla näet kaikki uusintasaumauksen työvaiheet. Katso Uusintasaumaus työselitys -video!


Saumavaurioiden syntySaumavauriovideo-kuva-500x282

Julkisivusaumojen huomataan usein saavan vähättelyä osakseen. Syynä saattaa olla se, että saumoja on julkisivuissa vain noin 1% koko sen pinta-alasta. Vaikka osuus onkin pieni, on se silti tärkeä.

Elementtirakennuksissa esiintyy valitettavan yleisesti vesivuotoja!

– Mikä on saumojen tehtävä?
– Mikä aiheuttaa vesivuotoja?
– Miten estetään saumavauriot?
– Mikä aiheuttaa saumausmassan irtoamisen tartunta pinnoilta?
– Miten saumoja huolletaan?
– Milloin saumat pitäisi korjata?

Näihin kysymyksiin antaa vastauksen Saumavaurioden synty -video!


Saumavaurion korjausSaumavauriokorjausvideo-kuva-500x282

Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi on tärkeää selvittää saumavaurioiden syyt!

– Kuinka saumat tulisi korjata?
– Mistä kaikki alkaa?
– Mitä hyvä tarjouspyyntö pitää sisällään?
– Miten saadaan hyvä lopputulos?
– Mitkä ovat työvaiheet?
– Talvisaumaus?
– PCB- ja Lyijytyöt?
– Kuinka usein saumat pitäisi uusia?

Näihin kysymyksiin antaa vastauksen Saumavaurion korjaus -video!


Betonivauriovideobetonivauriovideo-p

Betonivauriovideo on Julkisivuyhdistyksen toimeksiannosta tehty esitys, jonka tarkoituksena on havainnollistaa betonijulkisivujen ja parvekkeiden vaurioiden syntymistä ja tuoda esiin vaurioitumisen taustalla olevia syitä.

KATSO video!


Saumalaakso Oy yritysesittely: