skip to Main Content
Saumausala Vei Pasinkin Mennessään

Saumausala vei Pasinkin mennessään

Saumalaaksossa on useita saumareita, jotka ovat tulleet alalle isän tai sukulaisen tai ystävien houkuttelemina. Toimitusjohtaja Anton Panschin jatkaa vuonna 1986 perustetun Saumalaakson ja isänsä Boriksen viitoittamaa tietä.

Niin on kulkenut isänsä jalanjäljissä myös Pasi Virtanen, joka veti PP-Sauma Oy:tä ennen kuin yritys yhdistettiin Saumalaakso Oy:öön vuonna 2017.

”Isäni Antti aloitti vuonna 1967 Loimaan Tiivistesaumaus-nimisellä yrityksellä, joka myöhemmin muuttui PP-Saumaksi. Loimaan Tiivistesaumaus oli Suomen ensimmäisiä saumausalan yrityksiä. Siihen aikaan alalla toimivat mm. Pentti Raitalinna ja Erkki Paavela, jotka tekivät lasitiiliseinien saumauksia ja vähitellen myös liikuntasaumoja betonielementtirakentamisen myötä”, Pasi muistelee.

Saumausalalla on Pasin ja Antonin mukaan edelleenkin vääntöä siitä, voiko kittaamista pitää saumauksena.

”On kittiä ja massaa. Ikkunakittaukset olivat tietynlaisia saumauksia ja luonnonkivisten sokkeleiden saumauksia tehtiin kovalla laastilla”, Pasi mainitsee.

”Parvekepieliä saumattiin laastisaumalla 80-luvulle asti. Ensimmäisiä elementtitalojakin kokeiltiin saumata laastisaumauksella, kunnes huomattiin, ettei se toimi, vaan sauman on oltava elastinen. Betoniteollisuus on tuonut mukanaan elastiset saumaukset”, Anton jatkaa.

Elementtirakentamisella on saatu aikaan hyviä rakennuksia, mutta saumojen huoltaminen niiden ylläpidossa laiminlyödään liian usein. Huoltamisen tarve pitäisikin huomioida jo suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa, etenkin pihasuunnitelmissa, ja pitkäjänteisenä rakennuksen elinkaareen olennaisesti liittyvänä toimintana.

PP-Sauma oli erikoistunut uudiskohteiden saumauksiin ja palokatkoihin, Saumalaakson leipälaji on uusintasaumaus. Pasin mukaan varsinaissuomalaisten taloyhtiöiden kiinnostus saumojen korjaamiseen on kasvamassa. Taloyhtiö pääsee asiassa helpoimmin liikkeelle tilaamalla Saumalaaksolta veloituksettoman saumojen kuntotarkastuksen, jossa annetaan arvio korjaustarpeesta.

Koulutettuja erikoisosaamisen ammattilaisia

Saumaamisen työtavat ovat muuttuneet. Ensimmäiset massat olivat ns. kovaa kirveskittiä. Uusintasaumauksissa vanha kitti lyötiin kirveellä elementin tuuletustilaan ja laitettiin uusi massa päälle.

”Vielä 1990-luvulla suunnittelijoilla ja valvojilla oli käsitys, että mitä enemmän saumausmassaa, sitä parempi. Suhdeluvuksi määriteltiin monesti yhden suhde yhteen eli jos oli 20 millinen sauma, siihen laitettiin vähintään 20 milliä saumausmassaa. Nykyisin tiedetään paremmin ja saumarin onkin tiedettävä kuinka paljon minkäkin levyiseen saumaan kuuluu laittaa massaa.”, Anton jatkaa.

Pasin mielestä on positiivista, että alan asioita viedään eteenpäin ja varsinkin Saumalaaksossa haluttu kehittää esimerkiksi saumareiden koulutusta. Tätä kehitystyötä on tehty myös Suomen Rakennussaumausyhdistyksen kautta, johon Saumalaakso on kuulunut pitkään.

”Ensin oli saumaripassi, sitten tuli saumaustyökorttikoulutus ja nyt on tulossa rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatti. Saumaustyökorttikoulutuksen puitteissa on toteutettu pilotti, johon Saumalaaksosta osallistui neljä saumaria. Kokeen läpäisseet saivat Suomen Laatusertifikaatti Ry:n myöntämän henkilösertifikaatin”,  Anton kertoo uusimpana ammattitaidon kehittämiseen liittyneenä hankkeena.

”Julkisivuseinissä saumoja on noin 1 prosentin verran, mikä on hyvin vähän. Mutta kun asian kääntää toisin päin, juuri näiden saumojen merkitys julkisivun kestävyydessä on 99 prosenttia. Tästä syystä niitä pitää huoltaa ja korjata”, Pasi korostaa.

Yrittäjyyden vastuuta leveämmille harteille

PP-Sauma Oy:n yhdistäminen Saumalaaksoon mahdollisti Pasin yrittäjyydessä sellaisen vaiheen, että voi keskittyä paremmin siihen, minkä osaa todella hyvin ja mistä yritykselle on mahdollisimman paljon hyötyä.

”Yritykselleni ei ollut jatkajaa. Tuli tunne, että nyt on aika tehdä ratkaisuja. Koska en halunnut enää kantaa yritystoiminnan riskiä yksin, yhdistymisajatus tuntui hyvältä ja löimme kättä päälle Antonin kanssa vuoden 2017 helmikuussa. Olen ratkaisuun tyytyväinen, Pasi kuvaa tunnelmiaan nykyisin Saumalaakson Länsi-Suomen yksikön aluejohtajana.

Pasin (oik.) Antti-isän perustamalla Loimaan Tiivistesaumalla ja sitä seuranneella PP-Sauma Oy:llä on pitkät perinteet. Tänä päivänä laadukasta tekemistä jatketaan Antonin alaisuudessa Saumalaaksossa. Pasin mielestä yritysjärjestely on vankistanut markkina-asemaa etenkin Varsinais-Suomessa ammattitaitoisten saumareiden ja monipuolisen kaluston ansiosta.

Erikoisasiantuntijuuden mielenkiintoinen maailma

Pasin ja Turun Orikedon teollisuusalueella sijaitsevissa toimitiloissa työskentelee Henrik ”Henkka” Hömppi, joka tuli Saumalaaksoon runsas vuosi sitten.

Henkka työskenteli S-ryhmän Suurseudun Osuuskaupan kiinteistöosastolla ja teki Turun Ammattikorkeakoulun insinöörityön lopputyönsä aiheesta kiinteistöjohtaminen Suurseudun Osuuskaupan liiketoiminnan tukena.

Henkilöstöpalvelu- ja rekrytointiyritys Academic Work, jota Saumalaakso on käyttänyt joissakin asiantuntijarekrytoinneissa, otti Henkkaan yhteyttä hänen LinkedIniin laittamansa työnhakuilmoituksen tiimoilta.

”Minua kiinnosti Saumalaakson työnjohtotehtävässä mahdollisuus tietää erikoisalasta ja siihen liittyvistä asioista mahdollisimman paljon kuin se, tietää kaikesta vähän, mutta ei mistään oikein kunnolla”, Henkka kertoo.

Tämä oli Antonin mielestä hyvä lähtökohta, koska saumausala on oikeastikin asiantuntijuutta vaativa erikoisala.

”Insinööriopinnoissa saumauksia sivuttiin pikaisesti. Olen työskennellyt rakennustyömailla ja toiminut työnjohtotehtävissä, joten sieltä kautta saumaaminen oli tuttua. Mutta esimerkiksi saumaamiseen liittyvistä teknisistä asioista on saanut Saumalaaksossa paljon uutta tietoutta.”

”Jokainen saumauskohde opettaa meitä kokeneempiakin, koska ne ovat aina jollakin tavalla uniikkeja. Työn suorittaminen kohteissa ei sinällään eroa toisistaan. Kerran kysyttiin, onko meillä teinikestävää massaa. Tässä selitys, miksi koulujen saumauskorjaukset tehdään yleensä kesäloman aikana…”, Anton toteaa.

PP-Sauma oli erikoistunut uudiskohteiden saumauksiin ja palokatkoihin, Saumalaakson leipälaji on uusintasaumaus. Henkka arvelee, että uusintasaumaustenkin määrä kasvaa, kun yritys tulee Varsinais-Suomessa tunnetummaksi.

Henkka (oik.) on työskennellyt Saumalaaksossa runsaan vuoden. Matti Luukka (vas.) työskentelee As Oy Turun Harppuunan Majakan uudisrakennustyömaalla, missä tehtävänä on julkisivu- ja parvekesaumaukset sekä sisäpuoliset saumaukset ja palokatkoasennukset.

Teksti ja kuvat: Riina Takala-Karppanen

Back To Top