skip to Main Content
Sertifikaatti Kouraan Ja Takaisin Normaaliin Päivärytmiin

Sertifikaatti kouraan ja takaisin normaaliin päivärytmiin

Saumalaakson saumareiden odottaessa Rakenteiden saumaajan ammattisertifikaatin kokeen alkamista tunnelmat ovat leppoisan rennot. Moni kertoo selanneensa koemateriaalin läpi ja todenneensa aiheen olevan selvää kauraa. Saumareilla on kuitenkin hurjasti kokemusvuosia takanaan ja se on tuonut työntekoon tarvittavaa tietämystä ja itsevarmuutta. He astuvat rehvakkaasti koehuoneeseen.

Tulosten tultua käy ilmi, että joka ainoa kokeeseen osallistuva saa virheitä tietyissä samoissa koeosioissa. Jokainen toisaalta myös pääsee kokeesta läpi, joten virheet eivät olleet ratkaisevia sertifikaatin myöntämisen kannalta. Koe ei ollut helppo, mutta se jätti pientä toivomisen varaa. Mitkä olivat siis ne virheet, joissa kertaukset ovat paikallaan?

Shore-asteikko on pehmeiden aineiden kovuuden mittaamiseen käytetty menetelmä. Myös saumausmassan kovuuden selvittämisessä turvaudutaan Shore-asteikkoon. Koulutettavat tekivät pieniä virheitä omissa Shore-mittauksissaan. Toinen kevyt kömmähdys sattui rakennusten haitta-aineiden määrittelyssä. Eri vuosikymmeninä rakennetut talot sisältävät eri haitta-aineita. Esim. 60-luku oli vahvasti asbestin aikakautta ja haitallista kivihiilipikeä löytyy monien ennen 50-lukua rakennettujen talojen eristeistä. Kaikkia haitta-aineita ei osattu yhdistää niille kuuluviin vuosikymmeniin. Tämä on ongelmallista siinä mielessä, että jos saneerausta tehdään esim. talossa, jossa on asbestia, eikä tätä osata epäillä, niin työntekijä altistuu tietämättään asbestin haittavaikutuksille.

Oikeat vastaukset käydään heti kokeen jälkeen läpi ja annetaan aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Näin kellekään ei jää epäselvyyttä siitä, kuinka tilanteissa tulee oikeaoppisesti menetellä.

TTS Työtehoseuran rakentamisen yksikönjohtaja Kalle Laine mainitsee kyseisen koulutusryhmän olevan ensimmäinen laatuaan. Ryhmän osallistumisen pohjalta koulutusta kehitetään parhaiten saumareiden työtä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Käsillä oleva sertifikaatti korvaa hiljalleen poistuvan Saumaustyökortin ”laajempana ja syvempänä tutkintona”.

Laajemmalle koulutukselle on selvästi tilausta. Vaikka saumareita ei todellakaan voi syyttää ammattitaidon puutteesta eikä kyse ole myöskään mistään anteeksiantamattomista virheistä, joillakin osa-alueilla on vielä puutteita. Nämä puutteet tulevat korjatuiksi vain kattavalla ja täsmällisellä koulutuksella, työssä tapahtuvien toistojen määrällä ja ammattitaidon siirtämisellä uusille saumareille. Tämän mahdollisuuden me tahdomme Saumalaakso Academyn avulla tarjota. Koulutuksesta on hyötyä sekä
saumareille paremman työllistymisen merkeissä että asiakkaille pienempienkin työvirheiden torjumisen kannalta.

Back To Top