skip to Main Content
Tiedote Saumalaakson Asiakkaille Ja Sidosryhmille

Tiedote Saumalaakson asiakkaille ja sidosryhmille

Tiedote Saumalaakson asiakkaille ja sidosryhmille

Tilanne maailmanlaajuisesti on erittäin poikkeuksellinen, eikä tilannetta ole voinut kukaan ennakoida. Meillä Saumalaaksossa edetään päivä kerrallaan ja seurataan sekä toimitaan viranomaistiedotteiden ja -suositusten mukaisesti. Korkean suomalaisuusasteen ja omien työntekijöidemme ansiosta uskomme, ettei käynnissä oleviin työmaihin tule keskeytyksiä ja pyrimme pitämään työmaat toiminnassa. Hallituksen ohjeistuksen mukaan olemme peruneet keväisen koulutustilaisuuden.

Asentajia olemme ohjeistaneet seuraamaan THL:n ohjeistuksia ja seuraamaan tilannetta. Sairaana työmaalle tuleminen on ehdottamasti kielletty, sekä asentajat välttävät lähikontaktia.

Työnjohto pyrkii etätyöskentelyyn sähköpostitse, sekä puhelimitse. Normaalit työmaakäynnit suoritetaan, sekä työmaapalavereihin pyritään osallistumaan tilaajan toiveiden mukaan. Olemme ohjeistaneet työmaakäyntien, sekä -palavereiden yhteydessä välttämään lähikontaktia.

Asiakaspalvelu toimii normaalisti. info@saumalaakso.fi, urakointi@saumalaakso.fi vastaa kysymyksiin, sekä puhelinpalvelu 09 4761 4700, sekä 02 646 4700 vastataan normaalin työajan puitteissa.

Työmaat, jotka ovat käynnissä pyritään suorittamaan normaalisti. Alkavat saneeraus- ja uusintasaumauskohteet on tarkoitus aloittaa säiden salliessa. Pyrimme varautumaan materiaalien suhteen siten, että ne eivät pääsisi loppumaan kesken. Asentajia on ohjeistettu noudattamaan viranomaisten ohjeita.

Pyytäisimme toimittamaan tiedotteen organisaationne sisällä eteenpäin asiaan liittyville tahoille.

Anton Panschin
toimitusjohtaja

Back To Top