skip to Main Content
Tilaa Asiantuntija Kertomaan Saumauksesta

Tilaa asiantuntija kertomaan saumauksesta

Taloyhtiöissä herätään elementtisaumojen tärkeyteen usein vasta vesivuodon jo sattuessa. Saumojen uusimisen tarpeen tunnistaminen on erittäin tärkeää, jotta vahingoilta ja kalliilta korjauksilta vältyttäisiin. Ennakointi on saumauksessakin avainsana. Tilaa asiantuntijamme kertomaan saumauksesta ja kartoittamaan taloyhtiönne tilanne! 

Huonokuntoinen sauma on aina riski 

Elementtisauman tekninen ikä on normaalisti uudiskohteissa 10-15 vuotta ja korjauskohteissa 15-20 vuotta. Erityisen aurinkoisissa, avoimissa tai muissa voimakkaille sääolosuhteille alttiina olevissa paikoissa saumat voivat kuitenkin menettää ominaisuutensa paljon lyhyemmässä ajassa.Saumatvoivat myöikääntyä eri aikaan talon eri ilmansuunnilla johtuen erilaisesta säärasituksesta. Huonokuntoinen, halkeillut sauma on riski vesivahingolle, betonivaurioille ja mahdollisille kosteus- ja sisäilmaongelmille. Lisäksi se huonontaa rakennuksen energiatehokkuutta. 

Saumojen uusiminen on talon huoltotoimenpide ja ekoteko 

Taloyhtiön hoitokustannuksista lämmitys muodostaa ylivoimaisesti suurimman kuluerän. Saumojen uusiminen on verrattain edullinen tapa pitää rakenteiden tiiveys kunnossa ja mahdollistaa elementeille niiden laskennallinen elinkaari. Kun saumat uusitaan ennen kuin ongelmia syntyy, vältytään huomattavasti kalliimmilta korjausurakoilta. Saumojen uusiminen tulisikin nähdä talon huoltotoimenpiteenä. Tulokset näkyvät mm. lämmityskuluissa heti: kun lämpövuodot lakkaavat, lämpöä ja sitä myöden rahaa ei enää mene harakoille. Lue lisää saumojen kunnon vaikutuksesta talon energiankulutukseen. Asumisen kattaessa tavanomaisen kuluttajan hiilijalanjäljestä leijonanosan (n. 30%), on taloyhtiön energiatehokkuudesta ja tiiviydestä huolta pitäminen myös ekoteko. 

https://youtu.be/M0KrpZveAOg

Pyydä asiantuntija paikalle kertomaan saumauksesta 

Voit tilata meidät kertomaan saumauksesta ja sen tärkeydestä taloyhtiön kunnossapidossa joko erilliseen tilaisuuteen (esim. yhtiö– tai hallituksen kokous) tai saumojen maksuttoman tarkastelun yhteyteen. Räätälöimme infopaketin taloyhtiön tarpeen ja tilaisuuden luonteen mukaisesti. Asiantuntijamme kertoo kompaktisti ja kansantajuisesti saumauksesta. Lisäksi käymme läpi teidän taloyhtiönne tilanteen keskustelemalla, kuvin ja mahdollisuuksien mukaan käymällä katsomassa riskikohdat paikan päällä. Tilaisuus on maksuton. 

Avaa lomake erillisille sivulle

 

Back To Top